Valors

Estem compromesos en la defensa dels drets humans i especialment, amb aquells col·lectius més vulnerables, com és el cas de les dones i les nenes que pateixen arreu del món la devastadora injustícia de la desigualtat per raó de gènere, i en zones de conflicte bèl·lic es converteixen en armes de guerra per destruir a l’adversari.

Estem compromesos amb la Igualtat, la Integritat de les persones, les llibertats i la justícia de gènere perquè sigui una realitat per a totes les dones i nenes del món, també a l’Àfrica i amb l’eradicació de totes les formes de discriminació que les afecten per raó de gènere, religió, edat, capacitat, origen ètnic, nacionalitat, condició social o d’altres factors.

Som, per tant, un grup de professionals que volem contribuir com una part més del moviment d’apoderament de les persones, enfortint els vincles amb les organitzacions que impulsen projectes de cooperació en pro dels nostres objectius comuns. De fet, molts de nosaltres estem o hem estat vinculats amb altres moviments socials i entitats, que ens proporcionen un coneixement més profund del món associatiu, de les lluites que, en defensa dels drets de les persones, es batallen a cada moment. I ens permet amb més facilitat, crear sinèrgies amb altres moviments per la consecució dels nostres objectius.

Per a nosaltres, aconseguir l’apoderament de les dones i nenes de Katana és un objectiu de justícia social. Són persones que mereixen una oportunitat per desenvolupar-se i construir una vida enriquidora i plena, garantia dels seus drets, segons la Carta de l’ONU dels Drets Humans.

En el desenvolupament de la nostra activitat, estem compromesos amb la transparència, l’ús responsable dels recursos financers, l’equitat, la responsabilitat i la integritat en totes les nostres interaccions.  Som un grup de professionals independents, la nostra tasca no està vinculada a cap partit polític ni institució religiosa.